Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-07-2015

Wetstechnische informatie voor Titel I

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit titeldeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

 1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 2. Regeling zeevarenden
  Bijlage: F
 3. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 86b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina