Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wmv
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001844
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Door Stb. 2018/245 is de citeertitel gewijzigd per 19 september 2018 (Stb. 2018/312).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 2. Reglement voor de Gouverneur van Curaçao
  Artikel: 25
 3. Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten
  Artikel: 25
 4. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 484
 5. Wijzigingswet Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, enz. (aanbrengen enkele moderniseringen)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 19-09-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
19-09-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 245 34871 07-09-2018 Stb. 2018, 312
09-05-2008 Wijziging 01-04-2008 Stb. 2008, 148 30415 01-04-2008 Stb. 2008, 148
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
01-01-1929 Wijziging 21-07-1927 Stb. 1927, 259 16-06-1928 Stb. 1928, 213
01-09-1886 Wijziging 15-11-1886 Stb. 1886, 5 15-04-1886 Stb. 1886, 64
Wijziging 15-04-1886 Stb. 1886, 64 15-04-1886 Stb. 1886, 64
20-05-1855 Nieuwe-regeling 22-04-1855 Stb. 1855, 33 22-04-1855 Stb. 1855, 33

Annuleren

Naar boven