Onteigeningswet

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingOW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001842
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 2. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 3. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 4. Besluit uitvoering artikel 15, tweede lid, Vorderingswet 1962
  Artikel: 1
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 6. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 7. Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013
  Artikel: 3
 8. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 36
 9. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Bijlage: 4
 10. Regeling uitgiftevoorwaarden grondbankstelsel
  Artikel: 20
 11. Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol
  Artikel: 3
 12. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 16
 13. Vorderingswet
  Artikel: 15
 14. Wet houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten tbv inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens
 15. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 52
 16. Wet nopens de naasting der aandelen in De Nederlandsche Bank N.V.
  Artikel: 1
 17. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 6:2
 18. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.13
 19. Wijzigingswet Wet beheer rijkswaterstaatswerken, enz. (rijksrivieren)
 20. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina