Grondwet

Geldend van 15-07-2008 t/m 16-11-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 15-07-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  2. Besluit heroprichting Korps rijdende artillerie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina