Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
  Artikel: 1
 2. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 138
 3. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 87

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel 1018d
 2. Wet aansprakelijkheid kernongevallen
  Artikel 25
 3. Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk werd gemaakt (Stb. 2016, 288–294), zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend geweest. Eén voor de gevallen waarin digitaal procederen gold en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval was. Per 1 mei 2023 bestaat er door technische eenmaking weer één versie van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Wilt u de wetstechnische informatie raadplegen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat gold in het geval van niet-digitaal procederen tussen 1-3-2017 en 1-5-2023, kijk dan op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039872/2023-01-01/0/informatie#tab-wijzigingenoverzicht.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2025 Wijziging 06-03-2024 Stb. 2024, 62 35498 25-03-2024 Stb. 2024, 72 Alg. 1
01-09-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 01-05-2017 Stb. 2017, 174 Alg. 2
01-01-2002 Vernummerd-wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 623 10-12-2001 Stb. 2001, 621 Inwtr. 3
Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 580 26855 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-09-1886 Wijziging 26-04-1884 Stb. 1884, 94 15-04-1886 Stb. 1886, 64
01-09-1886 Wijziging 26-04-1884 Stb. 1884, 94 26-04-1884 Stb. 1884, 94
01-10-1838 Nieuwe-regeling 29-03-1828 Stb. 1828, 14 10-04-1838 Stb. 1838, 12

Opmerkingen

 1. Artikel XIIa van Stb. 2024/62 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De datum van inwerkingtreding is ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.3)
Naar boven