Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2002

Wetstechnische informatie voor Artikel 173

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 8:33
 2. Faillissementswet
  Artikelen: 66, 223b
 3. Pachtwet
  Artikel: 101
 4. Uitvoeringswet Bewijsverdrag
  Artikel: 11
 5. Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
  Artikel: 12
 6. Zaaizaad- en Plantgoedwet
  Artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Paspoortwet
  Artikel 38

Verwijzingen naar Negende afdeling

  Terug naar begin van de pagina