Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst Canada en de Europese Gemeenschap [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 27-01-2017

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 27-01-2017 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en lidstaten van de Europese Unie (hierna „de lidstaten” genoemd), en

De Europese Unie,

enerzijds, en

Canada,

anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Republiek Kroatië is partij bij de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten1, die is ondertekend op 17 december 2009 (hierna „de overeenkomst” genoemd).

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal is authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies.

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op dezelfde datum als de overeenkomst. Indien dit protocol echter door de partijen wordt goedgekeurd na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, treedt het, overeenkomstig artikel 23, lid 1, van de overeenkomst, in werking, een maand na de datum van de laatste diplomatieke nota waarin de partijen bevestigen dat alle nodige procedures voor de inwerkingtreding van dit protocol zijn voltooid.

  1. De tekst van de overeenkomst is bekendgemaakt in PB L 207 van 6.8.2010, blz. 32.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina