Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 03-05-2016

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 03-05-2016.]
Geldend van 03-05-2016 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Wordt voorlopig toegepast per 03-05-2016]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en lidstaten van de Europese Unie (hierna „de lidstaten” genoemd), en

De Europese Unie,

enerzijds, en

het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië,

anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie per 1 juli 2013,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 03-05-2016]

De tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal2 is authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 03-05-2016]

  • 1 Dit protocol wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op dezelfde datum als de overeenkomst. Indien dit protocol echter door de partijen na de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt goedgekeurd, treedt het overeenkomstig artikel 29, lid 1, van de overeenkomst één maand na de datum van de laatste diplomatieke nota die tussen partijen is gewisseld en waarbij wordt bevestigd dat alle procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding van het protocol zijn voltooid, in werking.

  • 2 Dit protocol is een integrerend onderdeel van de overeenkomst en wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening ervan door de partijen.

GEDAAN te Brussel op 3 mei 2016 in tweevoud, in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

  1. De overeenkomst is bekendgemaakt in PbEU 2012, L 334 van 6.12.2012, blz. 3.

    ^ [1]
  2. Speciale uitgave in het Kroatisch, hoofdstuk 7, volume 24, blz. 280.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina