Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 22-07-2015

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 22-07-2015.]
Geldend van 22-07-2015 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Wordt voorlopig toegepast per 22-07-2015]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en lidstaten van de Europese Unie (hierna „de lidstaten” genoemd), en

de Europese Unie,

enerzijds, en

de Republiek Moldavië,

anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie per 1 juli 2013,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 22-07-2015]

De tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal2 is authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 22-07-2015]

  • 1 Dit protocol wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op dezelfde datum als de overeenkomst. Indien dit protocol echter door de partijen wordt goedgekeurd na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, treedt het in werking, overeenkomstig artikel 29, lid 1, van de overeenkomst, een maand na de datum van de laatste tussen de partijen uitgewisselde diplomatieke nota waarin de partijen bevestigen dat alle nodige procedures voor de inwerkingtreding van dit protocol zijn voltooid.

  • 2 Dit protocol wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening door de partijen.

GEDAAN te Brussel, 22 juli 2015, in twee exemplaren, in elk van de officiële talen van de partijen, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

  1. De tekst van de overeenkomst is bekendgemaakt in PbEU L 292 van 20-10-2012, blz. 3.

    ^ [1]
  2. Bijzondere uitgave in het Kroatisch, hoofdstuk 11, volume 102, blz. 197.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina