Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 19-02-2015

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 19-02-2015.]
Geldend van 19-02-2015 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Wordt voorlopig toegepast per 19-02-2015]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en lidstaten van de Europese Unie (hierna „de lidstaten” genoemd), en

De Europese Unie,

enerzijds, en

De regering van de staat Israël,

anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 19-02-2015]

De tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal is authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 19-02-2015]

  • 1 Dit protocol wordt door de partijen volgens hun interne procedures en wetgeving goedgekeurd. Het treedt in werking op dezelfde datum als de overeenkomst. Indien dit protocol echter na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst door de overeenkomstsluitende partijen wordt goedgekeurd, treedt het in werking overeenkomstig artikel 30, lid 2, van de overeenkomst.

  • 2 Dit protocol is een integrerend onderdeel van de overeenkomst en wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van de ondertekening ervan door de partijen.

Gedaan in tweevoud te Brussel, op de negentiende dag van februari in het jaar tweeduizend en vijftien, hetgeen overeenstemt met de dertigste dag van Sjewat in het jaar vijfduizend zevenhonderd vijfenzeventig van de Hebreeuwse kalender, in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Tsjechische, Zweedse en Hebreeuwse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Terug naar begin van de pagina