Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 26-11-2014

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 26-11-2014.]
Geldend van 26-11-2014 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië,anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-2014]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en lidstaten van de Europese Unie (hierna „de lidstaten” genoemd), en

de Europese Unie, enerzijds, en Georgië, anderzijds,

gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-2014]

De tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal is authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-2014]

  • 1 Dit protocol wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op dezelfde datum als de overeenkomst. Indien dit protocol echter door de partijen wordt goedgekeurd na de datum van inwerking treding van de overeenkomst, treedt het overeenkomstig artikel 29, lid 1, van de overeenkomst, in werking, een maand na de datum van de laatste diplomatieke nota waarin de partijen bevestigen dat alle nodige procedures voor de inwer kingtreding van dit protocol zijn voltooid.

  • 2 Dit protocol wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van de ondertekening ervan door de partijen.

GEDAAN in tweevoud te Brussel op 26 november 2014, in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische, Zweedse en Georgische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina