Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen, New York, 02-12-2004

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 02-12-2004 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 02-12-2004

Terug naar begin van de pagina