Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Canadese [...] een overeenkomst inzake de exploitatie van chartervluchten, Ottawa, 02-06-1989

Geldend van 01-02-1990 t/m heden

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Canadese Regering houdende een overeenkomst inzake de exploitatie van chartervluchten

Authentiek : EN

Nr. 1

DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS

CANADA

Ottawa, June 2, 1989

No. JLA-5163

 • Excellency,

  I have the honour to refer to consultations between Canada and the Netherlands which took place in The Hague on September 30 - October 4,1985 on matters relating to the operation of non-scheduled (charter) flights and to propose the following Agreement between our two Governments:

  • 1. The advance booking period applicable to Advance Booking Charters originating in Canada or in the Netherlands and which are operated by air carriers of Canada or of the Netherlands shall be twenty-one (21) days, or any shorter period as may be determined by the rules of the country of origin of the charters. Charters price deposits will be paid, if prescribed, concidentally with the advance booking period agreed upon.

  • 2. Information concerning pasengers, if required from air carriers for submission to the aeronautical authorities shall not contain more than the names of participants.

  • 3. The aeronautical authorities of Canada and of the Netherlands shall not require that groups participating in Advance Booking Charter flights travel together on both the outward and return legs of the charter flights.

  • 4. The aeronautical authorities of both countries shall allow the carriage of cargo on passenger charter flights, subject to applicable rules, if any, of the country of origin.

  • 5. The aeronautical authorities of both countries have agreed to monitor the application of their charter regulations in order to maintain fair and competitive opportunities for charter carriers of the two countries.

If the above proposals are acceptable to your Government, I have the honour to propose that this Note, which is equally authentic in English and French, and your positive reply to that effect, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force on the date on which the Agreement between Canada and the Kingdom of the Netherlands relating to Air Transport between Canada and the Netherlands enters into force.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

(sd.) JOE CLARK

Secretary of State for External Affairs

His Excellency Jan Frederick Evert Breman

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

Ottawa

Nr. 2

ROYAL NETHERLANDS EMBASSY

Ottawa, 2 June 1989

No. 20175

Dear Minister,

I have the honour to acknowledge receipt of your Note of today, no. JLA-5163, the text of which reads as follows:

[Red: (zoals in Nr. 1) ]

I have furthermore the honour to confirm that the above proposals are acceptable to my Government and that your Note and this reply, which are authentic in English and French, constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into force on the date on which the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Canada relating to Air Transport between the Netherlands and Canada enters into force.

Please accept, Mr. Minister, the renewed assurance of my highest consideration.

(sd.) JAN BREMAN

Jan F.E. Breman

Ambassador

The Right Honourable Joe Clark

Secretary of State for External Affairs

Ottawa

Vertaling : NL

Nr. 1

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

CANADA

Ottawa, 2 juni 1989

Nr. JLA-5163

Excellentie,

Ik heb de eer te verwijzen naar het overleg tussen Canada en Nederland dat plaatsvond te 's-Gravenhage van 30 september - 4 oktober 1985 over aangelegenheden verband houdend met de exploitatie van niet-geregelde (charter) vluchten, en de volgende Overeenkomst tussen onze beide Regeringen voor te stellen:

 • 1. De vooruitboekingstermijn die van toepassing is op Advance Booking chartervluchten, die aanvangen in Canada of in Nederland en die worden geëxploiteerd door luchtvervoerders van Canada of van Nederland is eenentwintig (21) dagen, of een kortere termijn, als bepaald in de regels van het land waar de vluchten aanvangen. Voor aanbetalingen voor chartervluchten, indien voorgeschreven, geldt dezelfde termijn als is overeengekomen voor vooruitboekingen.

 • 2. Gegevens over passagiers, indien vervoerders verplicht zijn deze aan de luchtvaartautoriteiten te verstrekken, bevatten niet meer dan de namen van de deelnemers.

 • 3. De luchtvaartautoriteiten van Canada en van Nederland verlangen niet dat groepen die deelnemen aan Advance Booking vluchten zowel op de heen- als op de terugreis van de chartervlucht gezamenlijk reizen.

 • 4. De luchtvaartautoriteiten van beide landen staan het vervoer van vracht op niet-geregelde passagiersvluchten toe, afhankelijk van de, indien aanwezig, daarop van toepassing zijnde regels van het land van herkomst.

 • 5. De luchtvaartautoriteiten van beide landen zijn overeengekomen toe te zien op de toepassing van hun regelingen voor chartervluchten opdat eerlijke en concurrerende mogelijkheden blijven bestaan voor exploitatie van chartervluchten van beide landen.

Indien bovenstaande voorstellen voor Uw Regering aanvaardbaar zijn, heb ik de eer voor te stellen dat deze Nota, waarvan de Engelse en de Franse tekst gelijkelijk authentiek zijn, en Uw bevestigend antwoord in die zin, een Overeenkomst zullen vormen tussen onze beide Regeringen die in werking treedt op de datum waarop de Overeenkomst tussen Canada en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het luchtvervoer tussen Nederland en Canada in werking treedt.

Gelieve, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.

(w.g.) JOE CLARK

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zijne Excellentie Jan Frederick Evert Breman

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Ottawa

Nr. 2

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Ottawa, 2 juni 1989

No. 20175

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, nr. JLA-5163, waarvan de tekst als volgt luidt:

[Red: (zoals in Nr. 1) ]

Voorts heb ik de eer te bevestigen dat bovenstaande voorstellen voor mijn Regering aanvaardbaar zijn en dat Uw brief en dit antwoord, waarvan de Engelse en de Franse tekst authentiek zijn, een Overeenkomst vormen tussen onze beide Regeringen die in werking treedt op de datum waarop de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada inzake het luchtvervoer tussen Nederland en Canada in werking treedt.

Gelieve, Mijnheer de Minister, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.

(w.g.) JAN BREMAN

Jan F.E. Breman

Ambassadeur

Zijne Excellentie Joe Clark

Minister van Buitenlandse Zaken

Ottawa

Terug naar begin van de pagina