Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2023

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 07-02-2023

Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2023

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 34a, 35 en 36 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 2:22 en 2:23 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 19a Wet overige OCW-subsidies, artikel 3a.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 7 en 10g Participatiewet;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het toekennen van voorzieningen voor de werksituatie of de onderwijssituatie en bij het toekennen van een tolkvoorziening voor de leefsituatie, per 1 januari 2023 de normbedragen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

UWV indexeert de normbedragen voorzieningen als volgt:

 • 1. Jaarlijks, per 1 januari:

  • a. De normbedragen C20-I, C20-III, Z1, Z2 en Z3 met dezelfde index als het maximum premieloon;

  • b. De normbedragen met de codes C18-II, C18-III, C18-IV, C22, C25-I, C25-V, C25-VI, C26-I, C26-II, C27, C31, C32, C33, C34, C35, C71, E17-A1, G22-I en I12 met de consumentenprijsindex (CPI);

  • c. De normbedragen met de codes E17-I, E17-II, E17-III, E17-A3, Q1 en Q2 met dezelfde index als de Cao-lonen in de gezondheid – en welzijnszorg;

  • d. Normbedrag B11 op basis van dezelfde index als het wettelijk minimumloon

  • e. Normbedrag Z4 op basis van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde percentage.

 • 2. De aanpassingspercentages per 1 januari 2023 bedragen;

  • a. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met dezelfde index als het maximum premieloon: 12,15%;

  • b. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met de CPI: 14,53% Het betreft hier het indexcijfer september 2022;

  • c. Voor het normbedrag dat wordt geïndexeerd op basis van het wettelijke minimumloon: 10,15%. Dit betreft het aanpassingspercentage zoals opgenomen in het Besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2022, Staatsblad 2022, 381;

  • d. Voor de normbedragen, die worden geïndexeerd op basis van de CAO lonen in de gezondheid- en welzijnszorg: 3,06%. Het betreft hier het indexcijfer september 2022.

  • e. Voor normbedrag Z4 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het indexcijfer vastgesteld op 14,30%.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

UWV laat periodiek onafhankelijk (markt)onderzoek uitvoeren naar de actualiteit van de normbedragen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het Besluit normbedragenbesluit UWV 2022 (Staatscourant van 12 januari 2022, nummer 475) wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2023.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 29 december 2022

M. Camps

Voorzitter Raad van Bestuur

NORMBEDRAGEN VOORZIENINGEN PER 1 JANUARI 2023

bedragen

bedragen

code

beschrijving

per 01-07-2022

per 01-01-2023

B11

Drempelbedrag (incl. BTW)

€ 149,96

€ 165,18

C18-II

Normbedrag referentieauto (incl. BTW)

€ 5.298,44

€ 6.068,41

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten

€ 56,24

€ 64,41

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting

€ 49,19

€ 56,34

C20-I

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 41.794,29

€ 46.871,65

C20-III

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 62.691,43

€ 70.307,48

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

€ 0,14

€ 0,16

C25-I

Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto

€ 0,37

€ 0,43

C25-V

Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus

€ 0,52

€ 0,60

C25-VI

Kilometervergoeding eigen bestelauto/bus leefdomein boven de inkomensgrens

€ 0,15

€ 0,17

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I

€ 0,18

€ 0,21

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

€ 0,37

€ 0,43

C27

Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer

€ 239,57

€ 274,39

C31

Taxikostenvergoeding leefdomein

€ 5.906,37

€ 6.764,68

C32

Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking

€ 2.953,18

€ 3.382,34

C33

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein

€ 7.538,99

€ 8.634,56

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein

€ 2.953,18

€ 3.382,34

C35

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein boven de inkomensgrens

€ 1.632,62

€ 1.869,87

C71

Vergoeding reiskosten voor een begeleider

€ 1.459,38

€ 1.671,45

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk werkdomein en leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 66,09

€ 68,11

E17-II

Uurvergoeding geregistreerde tolk onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 57,66

€ 59,43

E17-III

Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 23,39

€ 24,10

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk werkdomein, onderwijsdomein en leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,73

€ 0,84

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,35

€ 0,36

G22-I

Vergoeding computer (bedrag incl. BTW)

€ 856,84

€ 981,36

I12

Normbedrag voor verstrekking in bruikleen (Contractuele uitzonderingen zijn mogelijk)

€ 3.077,64

€ 3.524,88

Q1

Uurvergoeding voor Persoonlijke ondersteuning/Jobcoaching (bedrag excl. BTW)

€ 95,46

€ 98,38

Q2

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching

Q2

begeleidingsregime jaar 1 licht

€ 3.030,37

€ 3.123,06

Q2

begeleidingsregime jaar 2 licht

€ 1.571,30

€ 1.619,37

Q2

begeleidingsregime jaar 3 licht

€ 1.571,30

€ 1.619,37

Q2

begeleidingsregime jaar 1 midden

€ 5.162,85

€ 5.320,77

Q2

begeleidingsregime jaar 2 midden

€ 2.581,43

€ 2.660,39

Q2

begeleidingsregime jaar 3 midden

€ 1.571,30

€ 1.619,37

Q2

begeleidingsregime jaar 1 intensief

€ 7.632,04

€ 7.865,49

Q2

begeleidingsregime jaar 2 intensief

€ 3.816,02

€ 3.932,75

Q2

begeleidingsregime jaar 3 intensief

€ 3.030,37

€ 3.123,06

Q2

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching voor een proefplaatsing (incl. BTW)

Q2

begeleidingsregime licht

€ 561,18

€ 578,35

Q2

begeleidingsregime midden

€ 673,42

€ 694,01

Q2

begeleidingsregime intensief

€ 897,89

€ 925,35

Z1

Inkomensgrens voor startende zelfstandige

€ 93.372,16

€ 105.461,22

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen voor en na de start (bedrag excl. BTW)

€ 4.201,75

€ 4.745,75

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW)

€ 3.268,02

€ 3.691,14

Z4

Starterskrediet

€ 39.102,63

€ 44.694,31

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 4287, datum inwerkingtreding 08-02-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Naar boven