Regeling vaststelling rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen en Ouderdomsfonds 2022

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 29-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-07-2022.
Geldend van 09-07-2022 t/m 24-11-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 09-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Intrekking-regeling 30-06-2022 Stcrt. 2022, 17859 2022-0000134921 30-06-2022 Stcrt. 2022, 17859
09-07-2022 t/m 01-01-2022 Nieuwe-regeling 30-06-2022 Stcrt. 2022, 17859 2022-0000134921 30-06-2022 Stcrt. 2022, 17859
Naar boven