Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po

Geraadpleegd op 28-05-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 maart 2022, nr. PO/FenV/31937769, houdende de verlenging van de termijn voor de leerlingentelling en aanpassing en intrekking van verschillende regelingen in verband met de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs (Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po)

Artikel I. Verlenging termijn leerlingentelling WPO, WEC en WPO BES

  • 4 Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel IX. Wijziging Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC

[Red: Wijzigt de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC.]

Artikel XXIII. Intrekken regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma

Naar boven