Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2022

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2022

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2022 vastgesteld op 1,90%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2022.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 16 november 2021

M.R.P.M. Camps

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven