Besluit benoeming en vergoeding leden Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
[Regeling vervalt per 31-12-2026.]
Geraadpleegd op 22-03-2023.
Geldend van 07-02-2023 t/m heden

Besluit benoeming en vergoeding leden Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen

1. Benoeming voorzitters en andere leden

Met ingang van 7 juli 2020 zijn voor de duur van de adviescommissie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Instellingsregeling, tot lid benoemd:

 • a. mr. J.W. van den Berge, tevens voorzitter;

 • b. mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, tevens voorzitter;

 • c. mr. dr. H.J.T.M. Swaanenburg-van Roosmalen, tevens voorzitter;

 • d. mw. J. Aanzi;

 • e. mr. dr. J.J. van den Broek, tot 1 februari 2022;

 • f. mr. Th. Groeneveld;

 • g. mr. G. Lieuw LL.M;

 • h. mr. E.B. van de Loo;

 • i. mr. U. van de Pol.

Met ingang van 1 december 2021 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • j. mr. H.H.C. Visser, tevens voorzitter.

Met ingang van 1 januari 2022 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • k. Prof. mr. G.T.K. Meussen.

Met ingang van 1 juni 2022 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • l. Prof. Mr. L.G. Verburg.

Met ingang van 1 augustus 2022 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • m. Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken;

 • n. mr. A.C.M. Höppener.

Met ingang van 1 september 2022 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • o. mr. R.R. Winter.

Met ingang van 1 oktober 2022 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • p. Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen.

 • q. mr. P. van Dijken.

Met ingang van 1 december 2022 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • r. mr. F.M.d.l.S. Goedgedrag.

Artikel 2

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie ontvangen een vaste vergoeding per maand. De salarisschaal is vastgesteld op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.

De deeltijdfactor van de voorzitters is 0,4. In afwijking van de vorige volzin is de deeltijdfactor tot 1 november 2020 0,3.

In afwijking van de voorgaande twee zinnen is de deeltijdfactor van de heer mr. H.H.C. Visser 0,6 vanaf 1 december 2021 en 0,8 vanaf 1 maart 2022.

De deeltijdfactor van de andere leden is 0,2. In afwijking van de vorige volzin:

 • is de deeltijdfactor van de andere leden tot 1 november 2020 0,1;

 • is de deeltijdfactor van mw. J. Aanzi 0,4 vanaf 1 september 2022;

 • is de deeltijdfactor van mr. E.B. van de Loo 0,4 vanaf 1 september 2022;

 • is de deeltijdfactor van Prof. Mr. L.G. Verburg 0,4 vanaf 1 september 2022;

 • is de deeltijdfactor van mr. R.R. Winter 0,4;

 • is de deeltijdfactor van prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen 0,4;

 • is de deeltijdfactor van prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken 0,1 vanaf 1 augustus 2022;

 • is de deeltijdfactor van mr. Th. Groeneveld 0,4 vanaf 1 september 2022; en

 • is de deeltijdfactor van mr. F.M.d.l.S. Goedgedrag 0,3.

3. Ingetrokken besluit

De commissie die is ingesteld met het Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie CAF 11 en vergelijkbare (CAF)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel1, wordt geacht dezelfde commissie te zijn als de commissie die met de Instellingsregeling is ingesteld.

Gelet op de terugwerkende kracht van de Instellingsregeling is het Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie CAF 11 en vergelijkbare (CAF)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel, ingetrokken per 7 juli 2020.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop de Instellingsregeling vervalt of wordt ingetrokken.2

5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding leden Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 november 2021

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,

namens deze,

D.A. Hak

Directeur-Generaal Toeslagen

 1. Besluit van 29 mei 2020, nr. 2020-100631 ^ [1]
 2. Zie artikel 10 Instellingsregeling ^ [2]
Naar boven