Besluit benoeming en vergoeding leden Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
[Regeling vervalt per 31-12-2026.]
Geraadpleegd op 27-01-2023.
Geldend van 07-07-2020 t/m 24-11-2021

Besluit benoeming en vergoeding leden Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen

1. Benoeming voorzitters en andere leden

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Met ingang van 7 juli 2020 zijn voor de duur van de adviescommissie als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Instellingsregeling (hierna: ‘Bezwaarschriftenadviescommissie’) tot lid benoemd:

 • a. mr. J.W. van den Berge, tevens voorzitter;

 • b. mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, tevens voorzitter;

 • c. mr. dr. H.J.T.M. Swaanenburg-van Roosmalen, tevens voorzitter;

 • d. mw. J. Aanzi;

 • e. mr. dr. J.J. van den Broek;

 • f. mr. Th. Groeneveld;

 • g. mr. G. Lieuw LL.M;

 • h. mr. E.B. van de Loo;

 • i. mr. U. van de Pol.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Stcrt. 2022, 18214, datum inwerkingtreding 19-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Onder verlettering van het onderdeel n tot o en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • n. mr. A.C.M. Höppener.

Na onderdeel o (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Met ingang van 1 oktober 2022 is voor de duur van de adviescommissie tot lid benoemd:

 • p. Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen.

2. Vergoeding

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Stcrt. 2022, 18214, datum inwerkingtreding 19-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Het artikel wordt vervangen door:

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie ontvangen een vaste vergoeding per maand. De salarisschaal is vastgesteld op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.1

De deeltijdfactor van de voorzitters is 0,4.2 In afwijking van de vorige zin is de deeltijdfactor tot 1 november 2020 0,3.

De deeltijdfactor van de andere leden is 0,2. In afwijking van de vorige zin is de deeltijdfactor tot 1 november 2020 0,1.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Stcrt. 2022, 18214, datum inwerkingtreding 19-07-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Het artikel wordt vervangen door:

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie ontvangen een vaste vergoeding per maand. De salarisschaal is vastgesteld op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.3

De deeltijdfactor van de voorzitters is 0,4. In afwijking van de vorige volzin is de deeltijdfactor tot 1 november 2020 0,3.

In afwijking van de voorgaande twee zinnen is de deeltijdfactor van de heer mr. H.H.C. Visser 0,6 vanaf 1 december 2021 en 0,8 vanaf 1 maart 2022.

De deeltijdfactor van de andere leden is 0,2. In afwijking van de vorige volzin:

 • is de deeltijdfactor van de andere leden tot 1 november 2020 0,1;

 • is de deeltijdfactor van mw. J. Aanzi 0,4 vanaf 1 september 2022;

 • is de deeltijdfactor van mr. E.B. van de Loo 0,4 vanaf 1 september 2022;

 • is de deeltijdfactor van Prof. Mr. L.G. Verburg 0,4 vanaf 1 september 2022;

 • is de deeltijdfactor van mr R.R. Winter 0,4;

 • is de deeltijdfactor van prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen 0,4; en,

 • is de deeltijdfactor van prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken 0,1 vanaf 1 augustus 2022.

3. Ingetrokken besluit

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De commissie die is ingesteld met het Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie CAF 11 en vergelijkbare (CAF)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel4, wordt geacht dezelfde commissie te zijn als de commissie die met de Instellingsregeling is ingesteld.

Gelet op de terugwerkende kracht van de Instellingsregeling is het Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie CAF 11 en vergelijkbare (CAF)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel, ingetrokken per 7 juli 2020.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop de Instellingsregeling vervalt of wordt ingetrokken.5

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

5. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding leden Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 46979, datum inwerkingtreding 25-11-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Den Haag, 10 november 2021

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,

namens deze,

D.A. Hak

Directeur-Generaal Toeslagen

 1. Te raadplegen via https://www.caorijk.nl/ ^ [1]
 2. De deeltijdfactoren in dit besluit zijn gebaseerd op een werkweek van 36 uur. ^ [2]
 3. Te raadplegen via https://www.caorijk.nl/ ^ [3]
 4. Besluit van 29 mei 2020, nr. 2020-100631 ^ [4]
 5. Zie artikel 10 Instellingsregeling ^ [5]
Naar boven