Beleidsregels totalisatorafdracht

Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 22-07-2021 t/m heden

Beleidsregels van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 juli 2021, nr. 3386950, betreffende de afdracht voor de Nederlandse draf- en rensport uit de totalisator, bedoeld in artikel 23 van de Wet op de kansspelen (Beleidsregels totalisatorafdracht)

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, onder c, van de wet verbindt de raad van bestuur in ieder geval voorschriften aan de totalisatorvergunning met betrekking tot de inhouding van bedragen uit de inleg van weddenschappen op harddrijverijen en paardenrennen alsmede de bestemming daarvan die overeenkomen met hetgeen daarover in de Regeling kansspelen op afstand is geregeld ten aanzien van koa-vergunninghouders.

  • 2 De raad van bestuur bepaalt dat het besluit waarmee de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, aan de totalisatorvergunning worden verbonden, in werking treedt op 1 oktober 2021.

Artikel 4

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Naar boven