Besluit oudercommissie

[Regeling vervalt per 01-07-2024.]
Geraadpleegd op 08-08-2022.
Geldend van 15-07-2021 t/m heden

Toeslagen. Besluit benoeming en vergoeding leden Oudercommissie

Besluit van 12 juli 2021, nr. 2021-129006

Dit besluit regelt de benoeming en vergoeding van de oudercommissie. De leden van de oudercommissie adviseren de Belastingdienst/Toeslagen bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

De Staatssecretaris van Financiën besluit, gelet op

als volgt.

2. Benoeming voorzitters en andere leden

  • a. Met ingang van 7 juli 2020 is voor de duur van de oudercommissie als bedoeld in de instellingsregeling, de heer A. Zuurmond, tot voorzitter van de commissie benoemd.

  • b. De andere leden van de oudercommissie zijn ouders die zijn gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Gelet op de privacy van de ouders benoem ik hen niet bij naam in dit besluit. De namen zijn bekend bij de voorzitter.

  • c. Eén van de andere leden draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de verslaglegging van de bijeenkomsten.

5. Werkzaamheden oudercommissie 1 mei 2020 tot en met 6 juli 2020

De instellingsregeling werkt terug tot 7 juli 2020. De voorzitter en de andere leden hebben sinds 1 mei 2020 werkzaamheden uitgevoerd voor de oudercommissie.

Om te formaliseren dat de voorzitter en de andere leden ook voor die periode een vergoeding krijgen, verklaar ik de onderdelen 3 en 4 van overeenkomstige toepassing op de periode 1 mei 2020 tot en met 6 juli 2020.

6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop de Instellingsregeling vervalt of wordt ingetrokken.1

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juli 2021

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,

namens deze,

D.A. Hak

Directeur-Generaal Toeslagen

  1. Zie artikel 9 Instellingsregeling. ^ [1]
Naar boven