Besluit oudercommissie

[Regeling vervalt per 01-07-2024.]
Geraadpleegd op 10-08-2022.
Geldend van 07-07-2020 t/m 14-07-2021

Toeslagen. Besluit benoeming en vergoeding leden Oudercommissie

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Besluit van 12 juli 2021, nr. 2021-129006

Dit besluit regelt de benoeming en vergoeding van de oudercommissie. De leden van de oudercommissie adviseren de Belastingdienst/Toeslagen bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

De Staatssecretaris van Financiën besluit, gelet op

als volgt.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

1. Begripsbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

2. Benoeming voorzitters en andere leden

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • a. Met ingang van 7 juli 2020 is voor de duur van de oudercommissie als bedoeld in de instellingsregeling, de heer A. Zuurmond, tot voorzitter van de commissie benoemd.

  • b. De andere leden van de oudercommissie zijn ouders die zijn gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Gelet op de privacy van de ouders benoem ik hen niet bij naam in dit besluit. De namen zijn bekend bij de voorzitter.

  • c. Eén van de andere leden draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de verslaglegging van de bijeenkomsten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

3. Vergoeding voorzitter

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De voorzitter vervult een functie bij een instelling of organisatie als bedoeld in artikel 1.2 tot en met 1.5 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en ontvangt geen vergoeding op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

4. Vergoeding andere leden

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De andere leden ontvangen een vaste vergoeding van € 170 per bijeenkomst. In afwijking van de vorige zin ontvangt het lid als bedoeld in onderdeel 2c een vaste vergoeding van € 270 per bijeenkomst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

5. Werkzaamheden oudercommissie 1 mei 2020 tot en met 6 juli 2020

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De instellingsregeling werkt terug tot 7 juli 2020. De voorzitter en de andere leden hebben sinds 1 mei 2020 werkzaamheden uitgevoerd voor de oudercommissie.

Om te formaliseren dat de voorzitter en de andere leden ook voor die periode een vergoeding krijgen, verklaar ik de onderdelen 3 en 4 van overeenkomstige toepassing op de periode 1 mei 2020 tot en met 6 juli 2020.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

6. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop de Instellingsregeling vervalt of wordt ingetrokken.1

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

7. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit oudercommissie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juli 2021

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,

namens deze,

D.A. Hak

Directeur-Generaal Toeslagen

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 35821, datum inwerkingtreding 15-07-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit circulaire-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-07-2020.

  1. Zie artikel 9 Instellingsregeling. ^ [1]
Naar boven