Instellingsregeling Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
[Regeling vervalt per 01-07-2024.]
Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 05-11-2022.
Geldend van 05-11-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 05-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-11-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 11-06-2021
samen met
19-10-2022
Stcrt. 2021, 29438
samen met
Stcrt. 2022, 29670
2021-0000108828
samen met
2022-258523
Inwtr. 1
05-11-2022 Wijziging 19-10-2022 Stcrt. 2022, 29670 2022-258523 02-11-2022 Stb. 2022, 434 Inwtr. 2
17-06-2021 t/m 07-07-2020 Nieuwe-regeling 11-06-2021 Stcrt. 2021, 29438 2021-0000108828 11-06-2021 Stcrt. 2021, 29438

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 21/29438 gesteld op 1 juli 2024.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.2)
Naar boven