Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, enz. (inzet coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag)

[Regeling vervalt per 20-05-2023.]
Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 05-06-2021 t/m heden

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2021, kenmerk 2369217-1009869-PDC19, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag

De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste lid, 58ra, eerste en negende lid, 58rc, tweede lid, 58rd, 58re, tweede, zesde en zevende lid, van de Wet publieke gezondheid en artikel II van de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen;

Besluiten:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven