Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-05-2025.]
Geraadpleegd op 10-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2023.
Geldend van 20-06-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 20-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2028 Vervallen 24-05-2023 Stb. 2023, 184 36194 19-06-2023 Stb. 2023, 214
20-06-2023 Nieuw 24-05-2023 Stb. 2023, 184 36194 14-06-2023 Stb. 2023, 204
20-05-2023 Vervallen 26-05-2021 Stb. 2021, 240 35807 26-11-2020
samen met
17-05-2021
samen met
22-11-2021
samen met
16-08-2021
samen met
21-02-2022
Stb. 2020, 482
samen met
Stb. 2021, 232
samen met
Stb. 2021, 549
samen met
Stb. 2021, 393
samen met
Stb. 2022, 76
Alg. 1, Inwtr. 2
01-06-2021 Nieuwe-regeling 26-05-2021 Stb. 2021, 240 35807 26-05-2021 Stb. 2021, 241

Opmerkingen

 1. Op de vergadering van 17 mei 2022 heeft de Eerste Kamer de goedkeuringswet houdende de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 verworpen, zie: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36042_goedkeuringswet_vijfde.1)
 2. Treedt in werking een jaar na het tijdstip waarop paragraaf 3a van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid vervalt.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2020/482 gesteld op 1 maart 2022.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/93 gesteld op 1 juni 2022.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/232 gesteld op 1 september 2022.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/393 gesteld op 1 december 2022.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/549 gesteld op 1 maart 2023.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2022/76 gesteld op 1 juni 2023.
  Treedt in werking om 00:00 uur.2)
Naar boven