Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen

Geldend van 21-04-2021 t/m 17-05-2021

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 21-04-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen
    Artikel: 2.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina