Regeling vaststelling rekenfactor 2020 Wet buitengewoon pensioen1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Geldend van 01-01-2021 t/m 23-02-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2021, kenmerk 1812002-217024-WJZ, houdende vaststelling van de rekenfactor ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers voor het jaar 2020

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 8, vijfde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en artikel 35d, vijfde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 8804, datum inwerkingtreding 24-02-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De rekenfactor, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, alsmede in artikel 35d, vijfde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers bedraagt voor het jaar 2020:

100

2878

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 8804, datum inwerkingtreding 24-02-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 8804, datum inwerkingtreding 24-02-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 8804, datum inwerkingtreding 24-02-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Terug naar begin van de pagina