Besluit ex art. 13, vierde lid, Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Geraadpleegd op 02-04-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-12-1953.
Geldend van 20-12-1953 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 20-12-1953

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-12-1953)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-12-1953 Nieuwe-regeling 25-11-1953 Stb. 1953, 555 25-11-1953 Stb. 1953, 555 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Besluit is door de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 (Stcrt. 2021/4191 jo. Stcrt. 2021/7378) buiten werking gesteld geweest van 22 januari 2021 tot 3 maart 2021.1)
Naar boven