Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2020, kenmerk 1774425-213510-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen in de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2021 vastgesteld als volgt:

A

 

B

 

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2021

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

27.837,48 minus pensioengrondslag

       

van

tot en met

pensioen-grondslag maal

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

19,3641

220,00

1.404,45

1.446,64

19,3944

220,00

1.446,65

2.021,13

19,4457

220,00

2.021,14

2.066,96

19,4656

220,00

2.066,97

2.113,24

19,4674

220,00

2.113,25

2.158,62

19,4689

220,00

2.158,63

2.204,45

19,4714

220,00

2.204,46

2.248,92

19,4734

220,00

2.248,93

2.294,76

19,4751

220,00

2.294,77

2.385,51

19,4773

220,00

2.385,52

2.485,34

19,4816

220,00

2.485,35

2.583,36

19,4851

220,00

2.583,37

2.678,65

19,4893

220,00

2.678,66

2.679,11

19,5259

220,00

2.679,12

2.726,30

19,5298

220,00

2.726,31

2.773,49

19,5318

220,00

2.773,50

2.820,23

19,5378

220,00

2.820,24

2.867,88

19,5395

220,00

2.867,89

2.914,62

19,5462

220,00

2.914,63

2.961,36

19,5482

220,00

2.961,37

2.961,81

19,5490

220,00

2.961,82

3.004,92

19,5529

221,00

3.004,93

3.048,94

19,5543

221,00

3.048,95

3.092,96

19,5589

221,00

3.092,97

3.136,07

19,5599

221,00

3.136,08

3.136,52

19,5642

221,00

3.136,53

3.180,08

19,5653

221,00

3.180,09

3.223,19

19,5662

221,00

3.223,20

3.223,64

19,5702

221,00

3.223,65

3.267,21

19,5712

221,00

3.267,22

3.310,32

19,5720

221,00

3.310,33

3.353,88

19,5782

221,00

3.353,89

3.397,44

19,5905

221,00

3.397,45

3.441,01

19,5937

221,00

3.441,02

3.484,57

19,5950

221,00

3.484,58

3.528,13

19,6004

221,00

3.528,14

3.571,69

19,6012

221,00

3.571,70

3.615,26

19,6072

221,00

3.615,27

3.658,82

19,6086

221,00

3.658,83

3.659,27

19,6098

221,00

3.659,28

3.713,73

19,6135

221,00

3.713,74

3.768,18

19,6147

221,00

3.768,19

3.822,63

19,6205

221,00

3.822,64

3.823,09

19,6374

221,00

3.823,10

3.877,54

19,6391

221,00

3.877,55

3.932,00

19,6428

221,00

3.932,01

3.986,45

19,6445

221,00

3.986,46

4.040,90

19,6499

221,00

4.040,91

4.084,02

19,6518

221,00

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina