Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren toezicht naleving verplichtingen ex [...] noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Geldend van 02-04-2020 t/m 10-11-2020

Besluit van de directeur Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van 2 november 2020, kenmerk 2020-0000139162, tot aanwijzing toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen, bedoeld in artikel 13 van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

De directeur Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering,

Gelet op artikel 17, lid 5, onderdeel b, van de Eerste Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en artikel 21, lid 5, onderdeel b, van de Tweede Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 57957, datum inwerkingtreding 11-11-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 02-04-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Tot functionarissen, belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen, bedoeld in artikel 13 van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, aan te wijzen, de functionarissen die werkzaamheden uitvoeren voor het NOW-team, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 57957, datum inwerkingtreding 11-11-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 02-04-2020.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 april 2020.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 november 2020

W.L.J. van de Griendt

Directeur Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2020, 57957, datum inwerkingtreding 11-11-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 02-04-2020.

Terug naar begin van de pagina