Regeling aanwijzing natuurtypen en landschapselementtypen Natuurschoonwet 1928

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Nieuwe-regeling 27-10-2020 Stcrt. 2020, 54435 WJZ/18182465 15-12-2020 Stb. 2020, 538 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Wijzigingsbesluit Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (evaluatie Natuurschoonwet 1928) (Stb. 2020, 331) in werking treedt.1)
Naar boven