Regeling tijdelijk deels buiten toepassing verklaren Besluit genetisch gemodificeerde [...] de levering van die geneesmiddelen) (PbEU 2020, L 231)

[Regeling vervallen per 29-10-2022.]
Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 29-10-2020.
Geldend van 29-10-2020 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 29-10-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-10-2020)

Opmerking

Regeling ook ingetrokken door Stcrt. 2022/33100 op 1 januari 2023.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-10-2022 Intrekking-regeling 27-10-2020 Stcrt. 2020, 54619 IENW/BSK-2020/143803 27-10-2020
samen met
31-08-2021
Stcrt. 2020, 54619
samen met
Stcrt. 2021, 38878
Inwtr. 1
29-10-2020 t/m 18-07-2020 Nieuwe-regeling 27-10-2020 Stcrt. 2020, 54619 IENW/BSK-2020/143803 27-10-2020 Stcrt. 2020, 54619

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door de toepassing van artikel 9.2.2.6, tweede lid, van de Wet milieubeheer gesteld op 29 oktober 2021.1)
Naar boven