Mandaatbesluit Pi-NL 2020

Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 21-08-2020 t/m heden

Besluit van de directeur Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 5 augustus 2020, nr. 2993052, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het hoofd van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland inzake de behandeling van de rechten van betrokkene (Mandaatbesluit Pi-NL 2020)

De directeur Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

S. Smit

Naar boven