Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020

[Regeling vervallen per 20-07-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 30-06-2020.
Geldend van 30-06-2020 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 30-06-2020

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 30-06-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-07-2023 t/m 01-01-2023 Intrekking-regeling 07-07-2023 Stcrt. 2023, 20125 WJZ/39418351 07-07-2023 Stcrt. 2023, 20125 Alg. 1
30-06-2020 t/m 01-01-2020 Nieuwe-regeling 19-06-2020 Stcrt. 2020, 33949 24099578 19-06-2020 Stcrt. 2020, 33949

Opmerkingen

  1. Artikel 2 van Stcrt. 2023/20125 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven