Besluit belasting- en invorderingsrente

Geraadpleegd op 01-04-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 24-09-2020 Stb. 2020, 355
01-01-2022 Wijziging 17-12-2021 Stb. 2021, 657 17-12-2021 Stb. 2021, 657
01-01-2021 Wijziging 24-09-2020 Stb. 2020, 355 24-09-2020 Stb. 2020, 355
01-10-2020 Wijziging 24-09-2020 Stb. 2020, 355 24-09-2020 Stb. 2020, 356
Nieuwe-regeling 17-06-2020 Stb. 2020, 200 24-09-2020 Stb. 2020, 356
Naar boven