Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

[Regeling vervallen per 01-09-2023.]
Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 17-12-2020.
Geldend van 17-12-2020 t/m 31-01-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 17-12-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-12-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2023 Intrekking-regeling 22-04-2020 Stb. 2020, 124 35434 22-04-2020 Stb. 2020, 124
27-11-2020 Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 413 35549 13-11-2020 Stb. 2020, 464
24-04-2020 t/m 16-03-2020 Nieuwe-regeling 22-04-2020 Stb. 2020, 124 35434 22-04-2020 Stb. 2020, 126
Naar boven