Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024

[Regeling vervalt per 01-05-2025.]
Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 23-03-2022

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024
    Artikel: 1.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2025 Intrekking-regeling 02-04-2020 Stcrt. 2020, 20218 MBO/16722156 02-04-2020
samen met
18-09-2020
Stcrt. 2020, 20218
samen met
Stcrt. 2020, 49941
Inwtr. 1
25-11-2020 Wijziging 16-11-2020 Stcrt. 2020, 60912 26008797 16-11-2020 Stcrt. 2020, 60912
07-04-2020 Nieuwe-regeling 02-04-2020 Stcrt. 2020, 20218 MBO/16722156 02-04-2020 Stcrt. 2020, 20218

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2020/20218 gesteld op 1 januari 2025.1)
Naar boven