Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 07-09-2023 Stcrt. 2023, 24823 2023-0000551615 26-09-2023 Stcrt. 2023, 26454
01-04-2020 Nieuwe-regeling 16-03-2020 Stcrt. 2020, 17059 2020-0000141044 16-03-2020 Stcrt. 2020, 17059
Naar boven