Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

[Regeling vervallen per 23-02-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Bijlagen

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina