Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 18-03-2020.
Geldend van 18-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Accountantsprotocol COA

Informatie geldend op 18-03-2020

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 18-03-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-03-2020 t/m 01-01-2019 Nieuwe-regeling 02-03-2020 Stcrt. 2020, 14394 02-03-2020 Stcrt. 2020, 14394
Naar boven