Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geldend van 01-01-2019 t/m 17-03-2020

Wetstechnische informatie voor Accountantsprotocol COA

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina