Regeling 2019-nCoV

Geraadpleegd op 01-04-2023.
Geldend van 28-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 28 januari 2020, kenmerk 1643096-201442-PG, ex artikel 20 van de Wet publieke gezondheid (Regeling 2019-nCoV)

De Minister voor Medische Zorg,

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 20, eerste, derde en vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 2

Alle bepalingen van de Wet publieke gezondheid die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het novel coronavirus (2019-nCoV).

Artikel 3

  • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt door plaatsing op de internetsite van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 2 Deze regeling treedt onmiddellijk in werking na de bekendmaking, bedoeld in het eerste lid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Naar boven