Regeling aanwijzing computercrisisteams

Geldend van 16-07-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 januari 2020, nr. 2775286, houdende aanwijzing van computercrisisteams als bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Regeling aanwijzing computercrisisteams)

Artikel 1

Als computercrisisteams als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, onderdeel c, en zesde lid, onderdeel c, 16, derde lid, onderdeel b, en 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen worden aangewezen:

  • a. de Informatiebeveiligingsdienst, onderdeel van VNG Realisatie B.V.;

  • b. de Stichting Z-CERT;

  • c. SURFcert, onderdeel van SURFnet B.V.;

  • d. CERT Watermanagement, onderdeel van het openbaar lichaam Het Waterschapshuis.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina