Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor [...] in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 01-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2025 Intrekking-regeling 16-12-2019 Stcrt. 2019, 70088 2019-0000139944 16-12-2019 Stcrt. 2019, 70088
01-01-2020 Nieuwe-regeling 16-12-2019 Stcrt. 2019, 70088 2019-0000139944 16-12-2019 Stcrt. 2019, 70088
Naar boven