Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie

Geraadpleegd op 26-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2020.
Geldend van 01-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2020 Nieuwe-regeling 28-11-2019 Stb. 2019, 457 17-02-2020 Stb. 2020, 71 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 14 maart 2018, tot wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (Stb.2018, 87) in werking treedt.1)
Naar boven