Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-12-2021.]
Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 03-12-2019.
Geldend van 03-12-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 03-12-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-12-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-12-2019 t/m 01-01-2019 Nieuwe-regeling 22-11-2019 Stcrt. 2019, 65311 1596789-197231-Z 22-11-2019 Stcrt. 2019, 65311
Naar boven