Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten van MKB-ondernemingen (Vouchers internationaal ondernemen)

Geraadpleegd op 07-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 31-10-2020.
Geldend van 31-10-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 31-10-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 31-10-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-11-2019 Nieuwe-regeling 18-11-2019 Stcrt. 2019, 64118 18-11-2019 Stcrt. 2019, 64118
Naar boven