Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2019, kenmerk 1610100-198493-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2020 vastgesteld als volgt:

A

B

 

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2020

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

27.319,80 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioen-grondslag maal

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

18,9854

216,00

1.404,45

1.446,64

19,0152

216,00

1.446,65

2.021,13

19,0656

216,00

2.021,14

2.066,96

19,0850

216,00

2.066,97

2.113,24

19,0868

216,00

2.113,25

2.158,62

19,0883

216,00

2.158,63

2.204,45

19,0907

216,00

2.204,46

2.248,92

19,0927

216,00

2.248,93

2.294,76

19,0944

216,00

2.294,77

2.385,51

19,0966

216,00

2.385,52

2.485,34

19,1008

216,00

2.485,35

2.583,36

19,1042

216,00

2.583,37

2.678,65

19,1084

216,00

2.678,66

2.679,11

19,1442

216,00

2.679,12

2.726,30

19,1480

216,00

2.726,31

2.773,49

19,1500

216,00

2.773,50

2.820,23

19,1559

216,00

2.820,24

2.867,88

19,1576

216,00

2.867,89

2.914,62

19,1642

216,00

2.914,63

2.961,36

19,1661

216,00

2.961,37

2.961,81

19,1669

216,00

2.961,82

3.004,92

19,1708

217,00

3.004,93

3.048,94

19,1721

217,00

3.048,95

3.092,96

19,1767

217,00

3.092,97

3.136,07

19,1776

217,00

3.136,08

3.136,52

19,1818

217,00

3.136,53

3.180,08

19,1829

217,00

3.180,09

3.223,19

19,1838

217,00

3.223,20

3.223,64

19,1877

217,00

3.223,65

3.267,21

19,1887

217,00

3.267,22

3.310,32

19,1895

217,00

3.310,33

3.353,88

19,1956

217,00

3.353,89

3.397,44

19,2077

217,00

3.397,45

3.441,01

19,2108

217,00

3.441,02

3.484,57

19,2120

217,00

3.484,58

3.528,13

19,2173

217,00

3.528,14

3.571,69

19,2181

217,00

3.571,70

3.615,26

19,2240

217,00

3.615,27

3.658,82

19,2254

217,00

3.658,83

3.659,27

19,2266

217,00

3.659,28

3.713,73

19,2302

217,00

3.713,74

3.768,18

19,2314

217,00

3.768,19

3.822,63

19,2371

217,00

3.822,64

3.823,09

19,2536

217,00

3.823,10

3.877,54

19,2553

217,00

3.877,55

3.932,00

19,2590

217,00

3.932,01

3.986,45

19,2606

217,00

3.986,46

4.040,90

19,2659

217,00

4.040,91

4.084,02

19,2678

217,00

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina