Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (tewerkstelling koks Aziatische horeca)

Geraadpleegd op 03-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2019.
Geldend van 01-10-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2019 Nieuwe-regeling 26-08-2019 Stcrt. 2019, 48234 2019-0000122747 26-08-2019 Stcrt. 2019, 48234
Naar boven