Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2021.]
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2019, kenmerk 1539477-191724-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2019 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2019

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

27.022,56 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioen-grondslag maal

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

18,7680

214,00

1.404,45

1.446,64

18,7974

214,00

1.446,65

2.021,13

18,8473

214,00

2.021,14

2.066,96

18,8665

214,00

2.066,97

2.113,24

18,8682

214,00

2.113,25

2.158,62

18,8697

214,00

2.158,63

2.204,45

18,8721

214,00

2.204,46

2.248,92

18,8741

214,00

2.248,93

2.294,76

18,8758

214,00

2.294,77

2.385,51

18,8779

214,00

2.385,52

2.485,34

18,8821

214,00

2.485,35

2.583,36

18,8855

214,00

2.583,37

2.678,65

18,8896

214,00

2.678,66

2.679,11

18,9250

214,00

2.679,12

2.726,30

18,9288

214,00

2.726,31

2.773,49

18,9308

214,00

2.773,50

2.820,23

18,9366

214,00

2.820,24

2.867,88

18,9383

214,00

2.867,89

2.914,62

18,9448

214,00

2.914,63

2.961,36

18,9467

214,00

2.961,37

2.961,81

18,9475

214,00

2.961,82

3.004,92

18,9513

215,00

3.004,93

3.048,94

18,9526

215,00

3.048,95

3.092,96

18,9572

215,00

3.092,97

3.136,07

18,9581

215,00

3.136,08

3.136,52

18,9622

215,00

3.136,53

3.180,08

18,9633

215,00

3.180,09

3.223,19

18,9642

215,00

3.223,20

3.223,64

18,9681

215,00

3.223,65

3.267,21

18,9690

215,00

3.267,22

3.310,32

18,9698

215,00

3.310,33

3.353,88

18,9759

215,00

3.353,89

3.397,44

18,9878

215,00

3.397,45

3.441,01

18,9909

215,00

3.441,02

3.484,57

18,9921

215,00

3.484,58

3.528,13

18,9973

215,00

3.528,14

3.571,69

18,9981

215,00

3.571,70

3.615,26

19,0040

215,00

3.615,27

3.658,82

19,0053

215,00

3.658,83

3.659,27

19,0065

215,00

3.659,28

3.713,73

19,0101

215,00

3.713,74

3.768,18

19,0113

215,00

3.768,19

3.822,63

19,0169

215,00

3.822,64

3.823,09

19,0332

215,00

3.823,10

3.877,54

19,0349

215,00

3.877,55

3.932,00

19,0386

215,00

3.932,01

3.986,45

19,0402

215,00

3.986,46

4.040,90

19,0454

215,00

4.040,91

4.084,02

19,0473

215,00

Deze regeling zal (met toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina